Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

bonejanglessie
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viaExplorers Explorers
bonejanglessie
0729 1efe
Reposted frommentalstate mentalstate vianutt nutt
bonejanglessie
bonejanglessie
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaselsey selsey
bonejanglessie
0077 a8c4
Reposted fromgarazowka garazowka vialaluna laluna
bonejanglessie
4700 16d6

March 20 2017

bonejanglessie
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamesoute mesoute
bonejanglessie
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
bonejanglessie
8201 4deb
Reposted frommopsmopski mopsmopski viastepowywilk stepowywilk
bonejanglessie
6233 06dc
bonejanglessie
2758 de1c
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaamkejt amkejt
bonejanglessie
[…] gdy zostawiamy coś u kogoś w mieszkaniu, to nie jest tylko roztargnienie - to nasz podświadomy sygnał, który mówi o powrocie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamkejt amkejt
bonejanglessie
2655 c0cb
Reposted frommesoute mesoute

March 19 2017

bonejanglessie
bonejanglessie
bonejanglessie
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaahuramazda ahuramazda
bonejanglessie
1457 361a 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
bonejanglessie
1457 361a 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
8969 27dd 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl