Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

bonejanglessie
4366 b403 500
Reposted fromdaelmo daelmo viairmelin irmelin
bonejanglessie
5295 ead0
bonejanglessie
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
bonejanglessie
6376 d499
bonejanglessie
2985 63e9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaalicemeow alicemeow
bonejanglessie
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaalicemeow alicemeow

April 12 2017

bonejanglessie
My grandma said, nothing real can be threatened.
True love brought salvation back into me.
With every tear came redemption.
And my torturer became my remedy.
So we're gonna heal, we're gonna start again. You've brought the orchestra.
Synchronized swimmers, you are the magician. Pull me back together again the way you cut me in half.
Make the woman in doubt disappear.
Pull the sorrow from between my legs like silk, knot after knot after knot.
The audience applauds...
...but we can't hear them. 
— Beyonce "Redemption" from "Lemonade"
bonejanglessie
My torturer became my remedy
— Beyonce "All night"

April 05 2017

bonejanglessie
Part of me was saying:
Please, don't leave.
Part of me didn't want to see you again.
But you walked out the door.
Like I told you to.
Why did you have to leave?
It was the worst thing ever.
— Thirteen reasons why

April 01 2017

bonejanglessie
Kiedy zgasło nade mną
słońce,
musiałam sama
stać się słońcem.

To było trudne, ale teraz
jaka wygoda.
— A. Świrszczyńska
bonejanglessie
Jak upadniesz, trzeba chwilę poleżeć. Zebrać siły. I iść dalej.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
bonejanglessie
bonejanglessie
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13

March 29 2017

bonejanglessie
1374 2c78
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
bonejanglessie
1463 b4e2
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
bonejanglessie
1530 fa0d
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
bonejanglessie
1634 8bdf 500
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
bonejanglessie
1642 6f96
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
bonejanglessie
1673 0f77
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
bonejanglessie
1657 fd2a
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl